SOFA4YOU

REKLAMACJE

REKLAMACJE
(dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.meblesofa4you.pl lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Sklep internetowy Sofa4You”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Sofa4You Szymon Witek ul. Pocztowa 1g, 63-620 Trzcinica z dopiskiem REKLAMACJA  lub drogą mailową na adres meblesofa.4you@gmail.com
 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  – imię i nazwisko,
  – datę zakupu oraz numer zamówienia,
  – dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  – nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane,
  – powód reklamacji.
 5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu likwidacji szkody. 
Shopping Cart
Przewiń do góry